Jaunumi

07.10.21

Tulkošanas birojs PFAT ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedrs kopš 2022. gada janvāra.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir lielākā uzņēmēju asociācija Latvijā ar aptuveni 6000
biedriem (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 uzņēmēju asociācijas) – mikro, mazie, vidējie un lielie
uzņēmumi no visiem reģioniem un nozarēm, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi un citas uzņēmēju
asociācijas. Asociācija pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu lieliski
uzņēmumi lieliskā biznesa vidē. Galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu
konkurētspēja un eksports.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī un ir Eiropas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības
kameras (ICC) biedrs.