Jaunumi

03.09.22

Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm

Tulkošanas birojs PFAT izprasa dokumentus no Latvijas Republikas iestādēm.
Lai to nodrošinātu, ir nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara mūsu darbiniekam ar Apostille.

Iestādes, kuras izsniedz atbilstošos dokumentus:
Dzimtsarakstu nodaļās – civilstāvokļa aktu dokumenti
Zvērināti notāri – spriedumi par laulības šķiršanu
Tiesas – spriedumi par laulības šķiršanu
Latvijas Nacionālais arhīvs – izziņas par darba stāžu, pensiju
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – izziņas no Fizisko personu reģistra

Valsts un pašvaldību iestādes Latvijas Republikā dokumentus izsniedz valsts valodā.

Ja plānojat iesniegt dokumentus citā valstī, Latvijas Republikā saņemtie dokumenti ir jātulko tās valsts
valodā, kurā tie tiks iesniegti.

Tulkošanas birojs PFAT sniedz pilnu pakalpojumu paketi: izprasa dokumentus, saņem tos, tulko citā
valodā, vajadzības gadījumā notariāli apliecina un legalizē ar Apostille.