Jaunumi

28.05.22

Par dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu

Kopš 2022. gada 21. augusta Latvijā tiek piemērota 1968. gada 7. jūnija Eiropas
Konvencija par diplomātu vai konsulāro amatpersonu veiktās dokumentu
legalizācijas prasības atcelšanu. Tādēļ Latvijas un citu Konvencijas dalībvalstu
pārstāvniecību amatpersonu izsniegtajiem dokumentiem nav jābūt savā starpā
legalizētiem.

Šie noteikumi attiecas uz Konvencijas dalībvalstu diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību amatpersonu izsniegtajiem dokumentiem, kas paredzēti
uzrādīšanai citas Konvencijas dalībvalsts teritorijā vai Konvencijas dalībvalsts
pārstāvniecības amatpersonai. Konvencijas noteikumi paredz, ka dalībvalstis tiek
atbrīvotas no nepieciešamības legalizēt dokumentus vai apliecības, ko izsniegušas
dalībvalstu pārstāvniecību amatpersonas.

Latvijas vēstniecībās ārvalstīs vai ārvalstu vēstniecībās Latvijā pieprasītie
dokumenti, uz kuriem attieksies atbrīvojums no legalizācijas prasības, visbiežāk
satur informāciju par dzimšanu, miršanu, apliecinājumu, ka persona ir dzīva,
tādas ziņas no Fizisko personu reģistra kā vārdu un uzvārdu, laulību, spēju stāties
laulībā un ģimenes stāvokli, laulības šķiršanu, dzīvesvietas adresi, valstspiederību
un ziņas par sodāmības neesamību.

Konvencijā drīkst iestāties visas Eiropas Padomes dalībvalstis, kā arī valstis, kas
nav Eiropas Padomes dalībvalstis, taču ir saņēmušas uzaicinājumu pievienoties
šai Konvencijai. Šobrīd to ir apstiprinājušas 26 valstis – Austrija, Apvienotā
Karaliste, Beļģija, Čehija, Grieķija, Īrija, Itālija, Igaunija, Francija, Vācija, Kipra,
Krievija, Latvija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Moldova, Nīderlande,
Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Turcija, Šveice un Zviedrija.